Hipertermia

Hipertermia lokoregionalna – metoda pojemnościowa

Stosowana w skojarzeniu z radioterapią, chemioterapią lub obydwoma jednocześnie, w leczeniu guzów nowotworowych położonych na różnej głębokości, w zależności od masy pacjenta i grubości tkanki tłuszczowej. Ciepło jest wzbudzane oscylującym polem elektromagnetycznym w obszarze ciała znajdującym się pomiędzy dwiema aktywnymi elektrodami.

Pole elektromagnetyczne oscyluje z częstotliwością 13,56 miliona razy na sekundę
Spolaryzowane molekuły wody zawartej w tkankach wibrują i wskutek tarcia ogrzewają sią.

Generalnie rzecz ujmując ogrzewanie następuje w całym obrębie pola elektromagnetycznego, jednak operator może wpłynąć kształt tego pola poprzez dobór rozmiaru elektrody górnej (umieszczonej w ruchomym ramieniu) w stosunku do elektrody dolnej (zwanej też elektroda płytkową).

Wariant A – dwie elektrody o identycznej średnicy

Rozkład pola przy użyciu dwóch elektrod o średnicy 250 mm
-> maksymalny obszar nagrzewania
Rozkład pola przy użyciu dwóch elektrod o średnicy 150 mm
-> minimalny obszar nagrzewania

Wariant B – elektrody o różnych średnicach

Elektroda górna mniejsza od dolnej
-> energia pola koncentruje się w górnej partii obszaru nagrzewanego

Elektroda górna większa od dolnej
-> energia pola koncentruje się w dolnej partii obszaru nagrzewanego

Kluczowa rola chłodzenia wody w bolusach wodnych elektrod

Metoda pojemnościowa wymaga chłodzenia wody zawartej w bolusach elektrod, ponieważ największa energia jest oddawana w bezpośrednim sąsiedztwie elektrody.
Bez chłodzenia temperatura rozkłada się nierównomiernie, tzn. w tkankach położonych głębiej osiągany jest mniejszy gradient temperatury, niż przy powierzchni skóry.
Chcąc w ten sposób ogrzać efektywnie głęboko położone tkanki, mogłoby dojść do oparzeń powierzchniowych.

Chłodzenie wody zawartej w bolusie kompensuje różnicę gradientów pomiędzy powierzchnią skóry i głębszymi tkankami, co pozwala na efektywne ich ogrzanie do pożądanej temperatury.
Poziom chłodzenia powinien również uwzględniać grubość tkanki tłuszczowej.
U pacjentów z nadwagą zarówno moc pola elektromagnetycznego, jak i chłodzenie powinny być zwiększone w stosunku do pacjenta standardowego.

HT Systems

ul. Belgradzka 5
02-793 Warszawa

+48 22 300 91 85

info@htsystems.com.pl

HT SYSTEMS - dystrybutor/distribution

Godziny pracy biura:

Poniedziałek - piątek
od 8:00 do 18:00